www.ajuntamentbenissano.es

Patrimonio histórico

Part 6

Com a anècdota podem explicar que al costat de cuina abans citada i enfront de l'escala que dóna accés a la planta noble, hi ha un gran finestral que il·lumina tota l'estada. Aquest finestral va ser manat fer per un dels propietaris del castell, ja que en realitat en aqueix lloc anava la porta original d'entrada al vestíbul, la qual cosa és lògic ja que enfilava en línia recta l'entrada des del recinte emmurallat al vestíbul i seguidament la pujada a la planta noble. Com al propietari del castell no li agradava la poca il·luminació que tenia aquesta sala, va decidir construir una finestra en aqueix lloc i fer la porta en un lateral, la qual cosa fa que per a entrar en l'edifici calga fer una xicoteta revolta pel pati d'armes.

Una escala d'un sol tir ens porta a la planta noble de l'edifici, les habitacions privades del castell i la part de més luxe i esplendor. En la distribució fins ara vista podem veure com el pis superior es dedicava als senyors del castell, mentre que la planta inferior es dedicava a la servitud, amb la qual cosa no se'ns escapa qui estava per sobre de qui.

A la part alta de l'escala, ens trobem davant un xicotet rebedor o vestíbul, amb paviment de taulells de Manises del segle XV coneguda per ceràmica blava. Aquest es compon d'un sòl de rajoles roges i olambrillas decorades amb xicotets taulells de color blau i blanc. Cobrint l'espai una sostrada de revoltons i guix amb motlures plateresques del segle XVI.

Aquest rebedor posa en comunicació les diferents habitacions de la planta noble que giren a la seua al voltant i es correspon amb la primera de les sales de la torre. Des del rebedor s'accedeix directament al saló noble, al menjador principal i a la sala dels "socarrats". Una d'aquestes habitacions rep el nom d'habitació del "socarrats", ja que la primera impressió que produeix el seu sostre, és que aquesta construït amb aqueix tipus de taulells; en realitat es tracta d'un artesonat de fusta pintada al tremp de finals del segle XVI. En el paviment tornem a trobar taulelleria procedent de Manises del segle XV (ceràmica blava).

La sala de major dignitat del castell, és l'anomenada Sala Noble. És una gran sala rectangular, amb un magnifique artesonat de fusta, i per sota del mateix, un fris amb els escuts d'armes pintats en vius colors dels Cavanilles-Villarrasa i una curiosa frase fragmentada que diu el següent: "La superbia de vós matarà amos i dos" (Vostra superba us va a matar).

Visita les Xarxes Socials

instagramvimeo logo