www.ajuntamentbenissano.es

Patrimonio histórico

Part 5

El primer que destaca del vestíbul és una columna torça, no original del castell i que va ser portada per a reforçar la subjecció del sostre. Destaca la situació física de la mateixa, molt prop de l'escala d'accés a la planta noble, tant que sembla estar enmig d'ella. La columna la procedència de la qual es desconeix, va haver de portar-se des de la ciutat de València procedent segurament d'un enderrocament d'alguna casa. cal destacar en aquesta sala, la seua artesonat de fusta, realitzat en el segle XV i que simulen ser "socarrats", que és un tipus de ceràmica valenciana que s'usa per a decorar la solstrada, però que no obstant açò en el nostre cas es tracta simplement de fusta pintada.

L'existència d'aquesta columna torça s'explica per la necessitat de reforçar la biga que sustenta la sostrada ja que d'una altra manera no aguantaria el pes del mateix. En el seu moment en aquest lloc hauria d'anar un mur de tancament que dividiria la zona de servei de l'entrada, però en derrocar aquest mur es va fer necessari col·locar una biga i al seu torn un element de sustente que en aquest cas va ser una columna, d'ací la seua ubicació una miqueta estranya en el lloc.

En el vestíbul tenim una porta que dóna accés a la cuina de la planta baixa, on es troba una ximenera de cort renaixentista amb l'escut dels Cavanilles-Villarrasa. Aquesta cuina són de les conegudes com de tipus valencià ja que disposen la llar o foc en el sòl.

Una curta escala ens porta a una xicoteta estada situada en altura i que té vista sobre el vestíbul. Es tracta de la sala de l'administrador, des d'ella aquest personatge podia controlar l'ordre del castell i de la servitud i en ella realitzava l'administració diària de la hisenda. Aquesta sala té un paviment de taulelleria de Manises del segle XV conegut com a ceràmica blava i una sostrada del segle XVI amb revoltons de guix amb figures de personatges. A aquest tipus de sostrada també se li coneix com a sostres de revoltes.

Situats una altra vegada en el vestíbul, a l'esquerra hi ha un xicotet buit en la paret de la torre, que es tanca mitjançant una xicoteta porta, i que antigament era un aljub àrab, i amb posterioritat i una vegada emplenat de terra, era usat com a cel·la de càstig. La porta té una xicoteta obertura per la qual es donava menjar i beguda al tancat.

Una altra porta dóna accés als subterranis del castell. Aquesta vegada i com el seu nom indica, l'escala ens portarà cap avall a un nivell inferior del castell. Els subterranis del castell semblen que tenen un origen musulmà, serien per tant un dels elements més antics del castell. Es compon de dos nivells tots dos sota terra. En un nivell superior una gran sala rectangular forma un semi-soterrani, el sostre es cobreix amb una coberta de fusta que recolza en pilastres de rajola amb mènsules escalonades on descansa el sostre. És obra de finals del segle XIX o principis del XX. El nivell inferior o soterrani està excavat en la roca i es comunica amb el semisótan per un forat en el sostre. En època senyorial eren utilitzats com a magatzems i rebosts. En origen aquestes sales estaven obertes directament en la pedra sense cap tipus d'obra i ni que dir té, era la zona més fresca del castell, per la qual cosa era relativament fàcil la conservació dels aliments.

Visita les Xarxes Socials

instagramvimeo logo