www.ajuntamentbenissano.es

Patrimonio histórico

Part 3

Traspassada la porta a la nostra esquerra trobem el pati d'armes, de planta quadrangular i no excessivament gran. En la cantonada del pati d'armes trobem la Torre de la Poterna, de planta circular. Als peus de la torre trobem un pou-aljub. El subsòl del pati d'armes es troba excavat ja que tot ell és un gran aljub o cisterna per al magatzematge d'aigua. Aquesta cisterna sembla procedir d'època islàmica, mentre que el nivell superior ja es correspon amb el segle XV. La coberta d'aquesta cisterna subterrània es tanca per una gran volta. En el centre del pati trobem el brocal d'un pou que tal vegada no es corresponga amb la seua situació original, però que recrea perfectament com va poder haver sigut. A més al costat de la Torre de la Poterna trobem un pou i un abeurador que porta inscrita en la pedra la data de 1902.

La corriola del pou se subjecta per la part superior amb un ganxo que adopta forma de cap de drac.

Visita les Xarxes Socials

instagramvimeo logo