www.ajuntamentbenissano.es

Historia

Part 4

medallas virgen fundamentoEn 1699 es descobreix en els fonaments de la casa nº 26 del Carrer Major una medalla de bronze de forma el·líptica, representant a La nostra Senyora amb el Xiquet en braços. Entre les diverses advocacions propostes es va decidir, mitjançant sorteig celebrat al març de 1701, la de Mare de Déu del Fonament, en clara al·lusió a les circumstàncies de la seua trobada. Un monument que conté un quadre ceràmic es conserva en aquest mateix lloc per a memòria de la troballa. El 21 de juliol s'atorga autorització per a donar culte a aquesta imatge, i des de llavors és venerada amb entusiasta devoció com a Patrona del municipi, celebrant-se la seua festivitat cada 8 de setembre.

felipeV

Durant el segle XVIII destaca l'augment demogràfic de Benissanó a causa de la reducció de mortalitat causada per epidèmies, encara que en alguns anys l'escassetat de blat i el estiatge de la font de Sant Vicent produïren minvaments en l'economia, sobretot en 1771 i 1773. En 1792 l'escriptor Cavanilles en la seua obra “Observacions sobre el Regne de València” fa referència a Benissanó “situat en una lloma al costat del Camí ral, on viuen 140 famílies”. En aquells dies el diàmetre del poble era d'una cambra de llegua, i l'activitat bàsica era l'agricultura, completant-se amb la manufactura de l'espart. El segle XVIII suposa un profund canvi polític a Espanya. El 25 d'abril, amb la cèlebre batalla d'Almansa, finalitza la Guerra de Successió. Felipe V crea el Ducat de Llíria, incloent en aquest lloc a Benissanó.

Durant el segle XIX segueixen succeint-se els continus canvis i crisis polítiques, abolició dels senyorius per les Corts de Cadis en 1811 (entre ells el de Benissanó), evacuació per les tropes franceses de la població en 1813, desamortització de Mendizábal en 1835 que va posar en venda mitjançant subhasta pública els béns de l'Església. Per contra, les guerres carlistes van tenir poca repercussió i el municipi, tal vegada a causa de la *pequeñez del seu terme. Després de les mateixes, es produeix un augment demogràfic general, acompanyat d'un creixement en la superfície de cultiu. A Benissanó el creixement urbanístic va ser manifest, passant a explicar entre 1845-1850 amb 180 cases. En aquells dies, els subterranis del castell s'utilitzaven com a presó.

Visita les Xarxes Socials

instagramvimeo logo