www.ajuntamentbenissano.es

Historia

Part 3

IGLESIAA pesar que els senyors de Benissanó van ser cristians, en aquesta època la població del municipi era majoritàriament morisca, enclavada entre dues poblacions de cristians vells (Llíria i La Pobla de Vallbona) i una de moriscs (Benaguasil).

És durant el segle XV quan s'inicien els continus litigis entre els habitants de Benissanó i els de Llíria a causa de les aigües de reg, que en nombroses ocasions van fer perillar la integritat física dels propis habitants, sent especialment rellevant l'incendi provocat pels Lirians en 1408. Al llarg del segle XVI segueixen empitjorant-se els atacs dels habitants de Llíria, destacant les revoltes d'agost de 1520, la direcció de la qual va ser presa pels Agermanats. En 1547 es produeix el desmembrament per Butlles Papals de Benissanó de Llíria, passant obtenir parroquialidad pròpia. És en aquest moment quan Don Luis Cavanilles Villarrasa mana edificar l'església, sota la titularitat dels Sants Reis, i la casa abadia.

En 1547 se produce la desmembración por Bulas Papales de Benisanó de Llíria, pasando obtener parroquialidad propia. Es en este momento cuando Don Luis Cavanilles Villarrasa manda edificar la iglesia, bajo la titularidad de los Santos Reyes, y la casa abadía.


Iglesia de los Santos Reyes

 

 

expulsion moriscosAl setembre de 1609, l'expulsió dels moriscs va suposar una greu disminució de la població, provocant nefastes conseqüències en l'economia del municipi. Aquest dèficit poblacional va ser compensat per l'aportació contínua de cristians vells dels municipis veïns. També van ser importants en la disminució d'habitants les epidèmies, com la de pesta de 1647.


Expulsión de los moriscos

Visita les Xarxes Socials

instagramvimeo logo