www.ajuntamentbenissano.es

Descobreix el nostre patrimoni… no deixes de visitar-ho.

Benissanó, de clara ascendència àrab, no es coneix cap al·lusió històrica anterior al segle XII que assenyale l'existència del mateix. El poble com a entitat local pròpiament dita va sorgir amb les edificacions que es van agrupar entorn de l'antic castillejo d'origen àrab, construït sobre el solar d'una alqueria musulmana denominada Benixanut.

Per açò, la història de Benissanó i la del seu castell han estat lligades des dels seus orígens fins a l'actualitat, conformant un marc comú al llarg dels segles.

Visita les Xarxes Socials

instagramvimeo logo